Bizánc öröksége

Előadás. 2017. április 6. ELTE Nyugdíjasklub

Az európai nyelvekben a „bizánci” szó a despotizmust, önkényt, az ármánykodást, titkolódzást és árulást juttatja az emberek eszébe. Az uralkodó (többségi) nézet szerint Bizánc a fejlődés zsákutcája volt. Nem hagyott semmit örökül, legfeljebb a villát, az evőeszközt köszönhetjük Bizáncnak . Ez a leértékelődés a francia felvilágosodás egyházellenességének nem kívánatos eredménye. A felvilágosodás második generációs történészei igazolták, hogy a vallás és a tudomány mindig háborúban állt egymással. Ekkor született meg a lapos Föld mítosza, és ekkor vált Giordano Bruno és Galileo Galilei a tudomány mártírjává és ekkor tűnt el a keresztény Bizánc öröksége. Ezek a mítoszok napjaink gondolkodására is hatással vannak.


Van egy másik, kevésbé közismert történelem, amelyben a felvilágosodás egyszerűsített képe helyett egy valóságűbb leírás jelenik meg. Az új Bizánc kép máig nem készült el, a történészek részeredményeiből állítható csak össze. Bizánc örökségéből csak egy kis részt ismertethetek.


Európai kultúránk forrása Bizánc. A reneszánsz humanizmus közvetlenül átvette a bizánci kultúrát és tudományt.

A gazdag örökségből a választásom alapja, a bizánci nőkhöz köthető örökség.

Szent Heléna -Nagy Konstantin édesanyja találta meg a keresztény szent helyeket, és templomot vagy kolostort épített. (Szent sír, Születés temploma Szent Katalin kolostor). és Szent Heléna tekinthető a modern kórház megalapítójának is.

Az ikonok története megmutatja, hogy a kereszténység hogyan vette át a görög-római és a pogány örökséget. A történetben Szent Eudocia (császárné), Szent Pulcheira és Szent Teodóra császárnők játszottak nagy szerepet.

Az előadás videó felvétele megtekinthető.